Bases del Pla de
Transició Energètica

1. Perquè transició energètica

La generació i el consum d’energia són les principals causes d’emissions de CO2 a l’atmosfera, el causant del canvi climàtic.

Hem d’aconseguir abastir-nos de fonts renovables d’energia el més aviat possible.

2. Un objectiu molt clar

Amb la transició energètica hem d’aconseguir el 90% de consums alimentats amb fonts renovables i locals en tres mandats (2019-2031).

3. Un pla integral

Abasta els consums públics i privats, particulars i empresarials de tot el municipi en els àmbits de l’energia tèrmica, l’energia elèctrica i la mobilitat.

4. La xarxa municipal de calor amb biomassa, un bastió de la TE_SPT

Central tèrmica de biomassa avui existent abasteix de calefacció i aigua calenta el 70% de la població de Sant Pere; amb això tenim en bona part resolt un dels principals reptes de tota transició: alimentar els consums tèrmics amb fonts renovables.

5. Fer-ho possible amb pocs recursos públics

Els recursos públics, especialment els municipals, són limitats. L’Ajuntament ha de pilotar, incentivar i mobilitzar els recursos privats necessaris. Hem de captar ajuts per fer viables les inversions econòmicament menys rendibles.

6. Incentius fiscals

L’Ajuntament ha aprovat bonificacions fiscals per als particulars i empreses que instal•lin plaques fotovoltaiques (fins al 50% IBI a tres anys), matriculin vehicles elèctrics (reducció 75% impost de circulació) i llicències d’obres i ordenança per a instal•lacions solars i bioclimàtiques.

7. Poble mobilitzat, consumidors proactius

El poble de Sant Pere, col•lectivament, ha de fer seu l’objectiu de la TE_SPT. La Transició energètica situa el consumidor com a actor central dels nous models energètics. No demanarem res a ningú, fora de les seves possibilitats. Fem de la participació ciutadana un dels eixos del Pla.

8. Mobilitat verda

Els vehicles elèctrics són molt més eficients en consum d’energia. La generació elèctrica emet menys CO2 i contaminants, però finalment pot ser generada per fonts renovables com la solar.

9. Generació elèctrica verda

L’energia solar fotovoltaica serà la base de la generació elèctrica local, instal•lada en cobertes particulars, cobertes industrials o parcs solars. Inicialment serà per a autoconsum (compartit), més endavant s’incorporaran elements d’acumulació d’energia (bateries i/o hidrogen).

10. Oficina d’eficiència energètica

Hem posat en marxa, conjuntament amb els ajuntaments de Manlleu, Torelló i Sant Vicenç, una oficina d’eficiència energètica per ajudar a particulars i empreses a consum menys i millor. Dijous alterns a Sant Pere.