Saltar al contenido

Què és i per què ens cal una transició energètica?

Els nostres diferents governs han declarat l’emergència climàtica, davant l’augment de les temperatures provocat per les emissions de CO2 a l’atmosfera. Segons els científics si no aturem immediatament aquestes emissions a finals de segle la temperatura mitjana de la terra podria haver augmentat entre 2 i 5 graus, amb conseqüències catastròfiques per al planeta i tots nosaltres.

L’única manera d’aturar aquestes emissions és substituir completament totes les fonts energètiques no renovables i contaminants per fonts renovables com ara la solar, l’eòlica, la biomassa o la geotèrmica, principalment. Anomenem Transició energètica el procés pel qual hem d’aconseguir aquesta profunda transformació del sistema energètic.

La Unió Europea i el Parlament de Catalunya han fixat el 2050 com a objectiu per haver assolit aquesta transició.

Aquest és el punt de partida que ens porta a impulsar un pla de transició energètica per a Sant Pere de Torelló.