Saltar al contenido

COMUNITATS ENERGÈTIQUES             QUÈ ÉS UNA COMUNITAT ENERGÈTICA?   |   COMUNITATS ENERGÈTIQUES A SANT PERE   |   COSPES SCCL

Què és una comunitat energètica?

Les Directives Europees 2018/2001 i 2019/944 recullen dues tipologies legals de Comunitats Energètiques:

COMUNITATS D'ENERGIES RENOVABLES

Centren els seus esforços en la generació d’energia a partir de fonts renovables a l’escala local. Segons el Reial Decret Llei RDL-23/2020, aquestes comunitats són “Entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i efectivament controlades per socis o membres que estan situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables que siguin propietat de les entitats jurídiques i que aquestes hagin desenvolupat, els membres o socis de les quals siguin persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis, i la finalitat primordial de les quals sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on operen, enlloc de guanys financers”.

COMUNITATS CIUTADANES D'ENERGIA

Centren la seva activitat en diferents àmbits associats al mercat elèctric com ara la generació, inclosa la provinent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzematge d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica o la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o d’altres serveis energètics als seus membres o socis, no necessàriament en l’àmbit local. L’objectiu principal de la Comunitat consisteix a oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o socis o a la localitat en la qual desenvolupa la seva activitat, més que no pas generar una rendibilitat financera.

ALTRES TIPUS DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Les dues anteriors no són pas les úniques modalitats de comunitats energètiques possibles. Així, per exemple, un grup de persones compartint autoconsum procedent d’una coberta fotovoltaica també es pot considerar una (petita) comunitat energètica.