Saltar al contenido

Projectes 2019-2027 > Geotèrmia per a zones apartades i masies

Geotèrmia per a zones apartades i masies

Duració: 2022-2025    ·   A càrrec de: Cooperativa amb el suport de l’Ajuntament

Al municipi hi ha cases, edificis, granges, tallers,… que actualment s’estan alimentant mitjançant fonts no renovables (gasoil, gas liquat o butà, etc) als quals raonablement no pot arribar la xarxa de calor. Per a aquests casos es preveu una solució basada en bombes de calor i geotèrmia.

QUÈ ÉS L'ENERGIA GEOTÈRMICA?

Una bomba de calor no genera calor, sinó que la transporta: si l’aporta a l’habitatge està subministrant calefacció i si la treu de l’habitatge llavors l’està refrigerant. La bomba de calor funciona per mitjà d’electricitat (normalment). Però d’on surt (o on va) aquesta calor? Si aquesta calor prové de l’aire ambient exterior tenim un sistema d’aerotèrmia. Si prové del subsòl (aprofitant la calor residual de la terra) llavors en diem un sistema geotèrmic.

Un sistema aerotèrmic és bastant econòmic i té un bon rendiment ja que, per cada unitat d’energia elèctrica consumida aportem entre 2 i 3 unitats de calor a l’habitatge. El principal desavantatge de l’aerotèrmia és que quan la temperatura exterior baixa per sota de 0º el rendiment cau i el consum és molt superior.

Un sistema geotèrmic requereix de construir una sèrie de pous per on circularà aigua en circuit tancat, per bescanviar calor amb el subsòl. Aquest fet encareix la inversió inicial (i requereix un cert espai per perforar els pous) però per contra té un rendiment molt superior a l’aerotèrmia (més del doble) i no resulta afectat per les baixes temperatures exteriors.

Ambdos sistemes generen la calor a uns 40-45º per la qual cosa els radiadors convencionals no resulten adequats. Tenim, per això, les següents solucions:

  • Terra radiant. Tubs enterrats sota el paviment. És el més eficient i còmode per a calefacció, però només es viable en obra nova o rehabilitació. És menys eficient per a refrigeració
  • Circulació forçada d’aire. És força eficient per a distribució de calor i fred. És la millor solució si no hi ha res instal·lat i no es vol fer obra.
  • Substitució de radiadors. Si ja hi ha un sistema de distribució amb radiadors caldrà substituir els existents per radiadors d’alta eficiència.

GEOTÈRMICA PER A SANT PERE DE TORELLÓ

El projecte consisteix a reunir un nombre important d’habitatges en aquestes condicions i plantejar-los, a través de la cooperativa d’energia, una solució basada en geotèrmica que inclogui els pous d’intercanvi, la bomba de calor i l’acondicionament interior (més adequat en cada cas). L’operació es farà a través de la cooperativa, que ha d’aconseguir una subvenció aproximada del 50%; el 50% restant de la inversió el finançarà l’instal·lador (empresa de serveis energètics) i el beneficiari final pagarà durant un període d’entre 7 i 10 anys (a definir) un import equivalent a l’estalvi que tindrà respecte a un sistema convencional amb gasoil, per exemple. Després d’aquest període la instal·lació queda en propietat de cada usuari i la cooperativa oferirà el servei de manteniment.

Si resulta necessari, i en la mesura del possible, l’ajuntament cedirà espai públic de vials per a la instal·lació de part dels pous d’intercanvi.

Allà on s’escaigui serà aconsellable fer coincidir un projecte de geotèrmia amb un de rehabilitació energètica i coberta fotovoltaica.

Les persones o empreses interessades en aquesta solució podeu posar-vos en contacte amb nosaltres: enllaç a contacte.