Saltar al contenido

Projectes 2019-2027 > Rehabilitació energètica d’habitatges

Rehabilitació energètica d'habitatges

Duració: 2022-2025    ·   A càrrec de: Cooperativa amb el suport de l’Ajuntament

Estàs interessat en formar part d’aquest projecte?

El projecte es planteja rehabilitar energèticament fins a 100 habitatges del municipi de Sant Pere de Torelló.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS HABITATGES

Fins a principis de la dècada dels noranta del segle passat no van començar a implantar-se els nous criteris més exigents del Codi de l’Edificació. Més de la meitat dels nostres habitatges són previs a aquests nous criteris de qualitat i eficència. La conseqüència és que molt sovint aquests habitatges tenen aïllaments deficients de la “pell” de l’edifici: cobertes, parets i tancaments (finestres i portes). Per aquesta raó tenim moltes pèrdues d’energia que suposen un fort augment de consum en calefacció (i refrigeració, si és el cas). L’eficiència energètica dels habitatges també es pot millorar adaptant els sistemes de distribució de calor, l’enllumenat, la ventilació, etc. Aquestes pèrdues provoquen, també, una sensació real de manca de confort. Els edificis que pateixen aquestes deficiències tindran en general un Certificat Energètic d’Habitatge amb una mala qualificació, la qual cosa també influeix en una pitjor valoració de la vivenda.

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

El programa de rehabilitació energètica va adreçat a introduir les esmentades millores en habitatges que ho requereixin, a l’objecte d’assolir estalvis d’energia que podrien estar entre el 15% i el 30% dels consums actuals en calefacció. Els retorns econòmics de les inversions en rehabilitació suposen períodes d’amortització relativament llargs (15-20 anys), per la qual cosa l’obtenció d’ajuts públics ajuda a assolir períodes de retorn molt més assequibles i atractius. Les importants línies d’ajut associades als fons “Next Generation Europe” representen, un cop més, una oportunitat que no es pot deixar passar. L’anunciat programa PREE 5000 de l’IDAE ofereix ajuts de fins al 50% dels costos d’inversió, si bé per la seva “lletra petita” sembla poc assolible, en el cas de Sant Pere, per als habitatges que gaudeixen de la xarxa de calor municipals. Per tot plegat aquest projecte s’orientarà, prinicipalment, als habitatges del barri de la Riera, l’urbanització del Pujol i habitatges aïllats.

MODEL DE GESTIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte es desenvoluparà en col·laboració entre l’Ajuntament i la Cooperativa COSPES.

En primer lloc l’Ajuntament i la COSPES donaran a conèixer el projecte entre els col·lectius objectiu per captar-ne el nivell d’interès.

En segon lloc l’Ajuntament encarregarà un estudi de diagnòstic en un nombre limitat d’habitatges considerats “representatius”. Aquest diagnòstic permet d’identificar les actuacions a dur a terme i d’avaluar si poden ser susceptibles de rebre subvencions.

Els propietaris dels habitatges que puguin encaixar en els ajuts podran, si ho desitgen, encarregar els projectes de rehabilitació a través d’empreses prèviament seleccionades per l’Ajuntament (que ofereixin condicions fiables i favorables).

La COSPES facilitarà la tramitació (a èxit) de les subvencions, a l’objectiu d’aconseguir-ne un 50% del cost d’inversió. Per l’import restant la Cooperativa intentarà negociar de forma col·lectiva una oferta de finançament, que podria resultar en préstecs a 5-7 any, de forma que els imports a abonar anualment estiguin en línia amb els estalvis econòmics assolits amb la rehabilitació.