Saltar al contenido

Projectes 2019-2027

Per avançar en els objectius de transició energètica que ens hem fixat, hem de posar en marxa una sèrie de projectes concrets en els tres àmbits de consum de l’energia: tèrmica, elèctrica i mobilitat. Cada projecte ens aportarà un resultat consistent en reducció d’ús de fonts d’energia fòssils, sigui per la via de substitució de font, optimització i estalvi o nova generació renovable.

Alguns dels projectes seran impulsats per l’Ajuntament (l’extensió de la tèrmica, per exemple), d’altres per la Cooperativa Ciutadana d’Energia (en procés de constitució), algun projecte com a iniciativa conjunta Cooperativa-Ajuntament i algun com a acord entre empreses (al polígon). En qualsevol cas l’Ajuntament vetllarà perquè tirin endavant i hi donarà el suport necessari.

Cada tipus de projecte tindrà el seu model d’estructurar-se, finançar-se i gestionar-se, tot garantint-ne la viabilitat i els millors resultats.

Molts dels projectes plantejats dependran en part de l’obtenció d’ajuts públics per part d’administracions superiors (Generalitat, Govern Central, Diputació,…) i això en condicionarà el calendari. En alguns casos l’obtenció de permisos influirà en els calendaris. També és imprescindible poder comptar amb un mínim equip tècnic per a gestionar-los.

EL QUÈ

Per avançar en els objectius de transició energètica que ens hem fixat, hem de posar en marxa una sèrie de projectes concrets en els tres àmbits de consum de l’energia: tèrmica, elèctrica i mobilitat. Cada projecte ens aportarà un resultat consistent en reducció d’ús de fonts d’energia fòssils, sigui per la via de substitució de font, optimització i estalvi o nova generació renovable.

EL QUI

Alguns dels projectes seran impulsats per l’Ajuntament (l’extensió de la tèrmica, per exemple), d’altres per la Cooperativa Ciutadana d’Energia (en procés de constitució), algun projecte com a iniciativa conjunta Cooperativa-Ajuntament i algun com a acord entre empreses (al polígon). En qualsevol cas l’Ajuntament vetllarà perquè tirin endavant i hi donarà el suport necessari.

EL COM

Cada tipus de projecte tindrà el seu model d’estructurar-se, finançar-se i gestionar-se, tot garantint-ne la viabilitat i els millors resultats.

EL QUAN

Molts dels projectes plantejats dependran en part de l’obtenció d’ajuts públics per part d’administracions superiors (Generalitat, Govern Central, Diputació,…) i això en condicionarà el calendari. En alguns casos l’obtenció de permisos influirà en els calendaris. També és imprescindible poder comptar amb un mínim equip tècnic per a gestionar-los.

PROJECTES

Mostrem a la taula següent la relació dels principals projectes amb els que hem començat a treballar. Per descomptat que per assolir la plena transició haurem d’anar més enllà amb nous projectes o ampliació dels existents. Quan arribi el moment anirem escollint les solucions i tecnologies que ens aportin més seguretat tècnica i més viabilitat econòmica.

Per a més informació de cada projecte podeu seguir amb l’enllaç corresponent.

PROJECTES D'ENERGIA TÈRMICA

Extensió de la xarxa de calor

Completar substitució al sector de la Font i c/ Vilanova. Extensió a la Riera, el Pujol i polígon (zona nova).

Duració: 2021-2024

Promotor: Ajuntament

Solució per a La Vola i masies

Solucions basades en energia geotèrmica.

Duració: 2022-25

Promotors: Cooperativa + Suport Ajuntament

Programa de rehabilitació energètica d’habitatges

Rehabilitar tancament i reforçar aïllaments.

Duració: 2022-25

Promotors: Cooperativa + Suport Ajuntament

PROJECTES D'ENERGIA ELÈCTRICA

Parc Fotovoltaic ciutadà

Parc sobre terreny de fins a 5 MWp.

Duració: 2021-23

Promotors: Cooperativa + Ajuntament

Projecte Cobertes Fotovoltaiques

Instal·lació de cobertes solars al poble en edificis particulars i de l’ajuntament.

Duració: 2021-23

Promotors: Cooperativa

PROJECTE
QUÈ
QUAN
QUI
ENLLAÇ + INFO
     PROJECTES ENERGIA TÈRMICA
Extensió de la xarxa de calorCompletar substitució al sector de la Font i c/ Vilanova. Extensió a la Riera, el Pujol i polígon (zona nova)2021-24AjuntamentVeure més info
Solució per a La Vola i masiesSolucions basades en energia geotèrmica2022-25Cooperativa + Suport Ajunt.Veure més info
Programa de rehabilitació energètica d’habitatgesRehabilitar tancament i reforçar aïllaments2022-25Cooperativa + Suport Ajunt. Veure més info
Altres projectesEn estudi2023-27 X
     PROJECTES ENERGIA ELÈCTRICA
Parc Fotovoltaic ciutadàParc sobre terreny de fins a 5 MWp2021-23Promoció conj.
Coop.+Ajunt.
Veure més info
Projecte Sant Pere EcoindustrialCobertes Fotovoltaiques al polígon i altres2021-23Empresa privadaX
Projecte Cobertes FotovoltaiquesInstal·lació de cobertes solars al poble en edificis particulars i de l’ajuntament2021-23CooperativaVeure més info
Projecte integral al barri de la RieraPlanta col·lectiva2021-23Cooperativa + AjuntamentX
Gestió Demanda i mesures estalviS’aplicaran les mesures proposades per projecte PAESC2021-27Cooperativa + AjuntamentX
Altres actuacions en estudiEn estudi2023-27 X
PROJECTES DE MOBILITAT
Estacions de recàrregaEn projecte2022-24AjuntamentX
Incentius a la compra de vehicle elèctric

75% descompte en Impost Vehicle. Fet.

Altres en estudi

 Ajuntament + Consell Comarcal OsonaX
Altres actuacions en estudiEn estudi2023-27 X

Amb el resultat dels projectes exposats Sant Pere de Torelló haurà aconseguit reduir prop de la meitat (el 48,5%) de les emissions de CO2 comptabilitzades el 2019. Estarem, doncs, a mig camí. Val a dir que aquest avenç serà màxim en l’apartat elèctric on haurem reduït el 73% de les emissions i mínim en mobilitat on encara ens en mancarà el 80%.