Saltar al contenido

COMUNITATS ENERGÈTIQUES             QUÈ ÉS UNA COMUNITAT ENERGÈTICA?   |   COMUNITATS ENERGÈTIQUES A SANT PERE   |   COSPES SCCL

Comunitats energètiques a Sant Pere de Torelló

A l’objecte de definir com enfocar el tema de les comunitats energètiques a Sant Pere de Torelló, el juny de 2020 la regidoria de Transició Energètica va participar, junt amb l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura i l’empresa Aiguasol, en l’elaboració de l’estudi “COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS. Guia per a les administracions locals”, on es va desenvolupar un capítol específicament pensat per a Sant Pere, com a possible cas d’exemple. 

Així, es van identificar tres funcions a complir per part d’aquestes comunitats:

1

Promoció i articulació de PROJECTES, bé per la comunitat per si sola, bé amb l’ajuntament. Això inclou identificar-los, dissenyar-los, promoure’ls, executar-los i gestionar-los en tots els aspectes tècnics, econòmics, financers, jurídics i de gestió en general. Aquí la o les comunitats estan compostes per ciutadans i entitats locals, així com el propi Ajuntament.

2

Plataforma Ciutadana d’Energia. Té la funció de mobilitzar la societat local, sensibilitzar, divulgar, intercanviar experiències i promoure activitats sòcio-econòmiques paral·leles com ara la formació, el combat contra la pobresa energètica, l’emprenedoria, etc. Està formada per agents locals.

3

Taula de Transició Energètica. Es tracta de crear un espai d’intercanvi de coneixement i experiències i identificació de noves oportunitats entre tots els agents que poden participar en la TE, no només els locals sinó també empreses, universitats, centres tecnològics i d’ensenyament, altres administracions, etc.

Tot fent l’estudi vam adonar-nos que a Sant Pere de Torelló tenim una comunitat energètica molt antiga i consolidada, encara que latent: la dels 660 abonats al servei municipal de calefacció.

Finalment, vam decidir impulsar una comunitat a nivell de poble, en forma de cooperativa ciutadana d’energia que complís la doble funció d’articular projectes i constituir-se en plataforma ciutadana i que, en tot cas, junt amb el consistori ajudés a impulsar la taula de TE. Per això, des de la Regidoria vam impulsar el procés per a la fundació de la cooperativa COSPES que va nèixer el setembre de 2021. Vegeu-ne la informació aquí: COSPES SCCL.

Cas a part és el polígon industrial on tindria molt de sentit la creació d’una Agrupació Energètica Industrial, si bé això és quelcom que les empreses han de valorar i decidir.

 

Consulta altres guies: 

Guia IDAE-Aiguasol

Guia sobre Comunitats Energètiques de la Diputació de Barcelona