Saltar al contenido

PLA DE TRANSICIÓ              SISTEMES ENERGÈTICS   |   OBJECTIUS   |   BALANÇ ENERGÈTIC   |   PROJECTE OSONA 

Pla de transició energètica:
Objectius i principis

Com sabem, fer la Transició Energètica en el municipi de Sant Pere (TE-SPT) significa aconseguir que prop del 100% de l’energia consumida en el conjunt del municipi sigui d’origen renovable i local. Per això ens hem posat una data, el 2031, en la qual hauríem d’haver assolit el 85-90% d’aquest objectiu.  

COM HEM DE FER-LA?

Estem convençuts que l’única manera de fer-la possible ha de ser:

1

Identificant els projectes que ens faran avançar en la TE-SPT.

2

Fent comptes, és a dir portant una comptabilitat energètica i ambiental que ens permeti mesurar els objectius i els resultats.

3

Reduint al mínim possible les aportacions econòmiques d’origen públic.

4

Reduint a gairebé ZERO les aportacions requerides als consumidors domèstics, empresarials i AJUNTAMENT, tot oferint solucions que permetin reduir costos energètics.

5

Incentivant al màxim la mobilització, participació i empoderament de la ciutadania.

PUNT DE PARTIDA

Partim de les estimacions de consums energètics i emissions de CO2 que se’n deriven. Excepte pel què fa a consums elèctrics, no tenim dades precises de consums per a Sant Pere, però hem fet una estimació a partir de les dades del conjunt de Catalunya i algun estudi parcial. Per a cada tipus de consum energètic la Generalitat publica el rati d’emissions de CO2 que se’n deriven.