Saltar al contenido

Neix la

Cooperativa Santperenca d’energia sostenible! (COSPES SCCL)

Com l’hem constituïda?  

A mitjans de juny de 2020 es convoca una primera reunió oberta per proposar la posada en marxa d’una comunitat ciutadana d’energia. Unes quaranta persones s’adhereixen a la iniciativa i s’acorda iniciar el procés per constituir una cooperativa de consum. A finals de juliol se n’aproven els Estatuts Socials, el nom (Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible, Societat Cooperativa Catalana Limitada, o simplement la COSPES) i el grup paritari de deu persones que en faran la constitució formal. El 23 de setembre es du a terme la constitució davant notari i el dia 6 d’octubre es realitza la primera assemblea general on s’acorda impulsar el creixement de l’entitat tan bon punt estigui degudament inscrita al Registre General de Cooperatives de la Generalitat i s’aproven les bases del primer projecte a posar en marxa: el “Servei Cooperatiu d’Autoconsum Solar Compartit (SCACSC)”.

Drets i deures dels socis i sòcies

Poden ser sòcies de la Cooperativa les persones (majors d’edat) i entitats (també empreses, associacions, ajuntament) que ho desitgin, en les categories de socis de consum, socis col·laboradors o socis de treball (per a persones contractades amb caràcter estable).

Les sòcies i socis tenen el deure de col·laborar amb la Cooperativa en la mesura de les seves possibilitats, assistir a les assemblees, actuar d’acord amb els Estatuts i fer les aportacions dineràries establertes. En concret els nous socis han de fer una contribució inicial en forma de capital de 100€, dels quals al menys 25€ han de ser abonats en el moment d’entrar; la resta es poden pagar en tres trimestralitats de 25€. Per norma general caldrà ser soci de la Cooperativa per accedir als serveis i projectes que es duguin a terme.

Els socis tenen dret a beneficiar-se dels serveis oferts per la Cooperativa i dret a participar en les decisions a través dels seus òrgans; poden també ser elegits per als càrrecs de Consell Rector i participar en les comissions de treball que s’estipulin. Amb les salvetats fixades en els Estatuts, els socis i sòcies tenen dret a recuperar el capital aportat quan es desvinculin de la Cooperativa, però no tenen dret a rebre’n dividends ni retorns ja que la societat és sense ànim de lucre.

La Cooperativa rep la qualificació de Societat Cooperativa Catalana (perquè està subjecta a la Llei Catalana de Cooperatives) i Limitada. Aquest darrer terme –limitada- és important perquè ens confirma que la Responsabilitat legal dels associats està limitada al capital que hi han aportat.