Saltar al contenido

Projectes 2019-2027 > Renovació i extensió de la xarxa de calor

Renovació i extensió de la xarxa de calor

Duració: 2021-2024    ·   A càrrec de: Ajuntament

El servei municipal de calefacció de Sant Pere de Torelló té dos objectius principals:

·        Completar la renovació de la xarxa existent

·        Estendre la xarxa per arribar a la major part de la població.

RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CALOR

Té la màxima prioritat completar la renovació de la xarxa existent per tal de a) millorar la qualitat del servei tot evitant al màxim les aturades per avaria i b) millorar el rendiment energètic i reduir el consum d’aigua a les xarxes. Això ens ha de permetre reduir costos del servei i augmentar la capacitat de la central de cara a poder alimentar les zones a ampliar.

En el pressupost de 2021 hem inclòs una partida de 387.000€ per renovar el 80% del “sector La Font”, que comptarà amb un ajut del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC). La part restant es renovarà el proper any 2022. Aquest projecte inclou la digitalització dels comptadors, els primers als quals s’aplica aquesta mesura que ha de permetre ben aviat efectuar les lectures de forma automàtica i remota. Això facilitarà la gestió administrativa i tècnica de la xarxa i permetrà la informació en temps real als abonats.

Per altra banda el darrer sector important pendent de renovació correspon al carrer Vilanova, on està previst que hi intervingui l’Incasòl, en un projecte de rehabilitació integral del carrer.

EXTENSIÓ DE LA XARXA DE CALOR

És voluntat de l’ajuntament de Sant Pere que la xarxa de calor arribi al màxim nombre possible de famílies, comerços i empreses. Tenim previstes tres àrees principals d’ampliació:

  • Barri de la Riera
  • Urbanització d’en Pujol
  • Zona nova del Polígon industrial

 

Per a totes elles s’ha demanat un ajut molt important a l’IDAE que podria ser resolt en pocs mesos.

L’extensió al barri de la Riera és l’actuació prioritària. A banda de l’esmentada, hi ha dues sol·licituds d’ajuts més en curs. Inicialment es va plantejar l’opció de construir una caldera independent, si bé en aquests moments s’està analitzant la viabilitat de fer arribar la xarxa existent fins al barri.

Per a l’ampliació al Polígon comptem ja amb tots els materials, en aprofitar un ajut ja concedit de la Diputació; tot i això, haurem d’esperar a tenir disponibilitat de l’equip d’instal·lació, ja que l’actuació al sector de La Font serà prioritària.

GESTIÓ MUNICIPAL

D’ençà de 2015, l’Ajuntament va tornar a gestionar la xarxa de calor amb equip i recursos propis. En aquesta nova etapa mantindrem bàsicament el mateix model de gestió municipal. Això no obstant, un cop creada la Cooperativa Ciutadana d’Energia suggerirem de crear una comissió de xarxa de calor que faciliti la comunicació amb els abonats i la seva participació en la millora del servei.